Hakkımızda

Hakkımızda

Günümüz koşullarında doğal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla birçok proje gündeme gelmektedir. Toplumun sağlıklı yaşam alanlarına sahip olması ilkesiyle yapılan projelerde; enerji, ulaşım, sulama ve içme suyu temini, taşkın koruma ve kentleşme vb. ihtiyaçların karşılanması yer almaktadır.

Ülkemiz hızla kentleşmektedir. Yıllardır şantiye halindedir. Her yıl yeni kentler kurulmaktadır. Pek çok meslek grubu bu projelerde yer almaktadır. Bu projelerin önemli noktalarından birisi de altyapı konusudur. Milyarlarca liralık yatırımların yapıldığı yapıları, yıllarca taşıyacak olan zeminlerin jeoteknik yönünün önemi burada ortaya çıkmaktadır. Bu alanda jeoloji mühendislerini bekleyen önemli görevler bulunmaktadır.

Söz konusu projeler kapsamında yer alan tam çalışmaların farklı özelliklerde, ancak ortak noktası mühendislik disiplini olan bir paydada buluştuğu gerçekliliği bulunmaktadır. Jeoloji mühendisliği bu paydanın içinde var olan ve gün geçtikçe hak ettiği önemi görmeye başlayan bir mühendislik disiplinidir. Yapılan tüm projelerde ekonomik ve teknik açıdan değerlendirilmesi gereken bu disiplin sayesinde daha rantabl projeler elde edilmeye ve uygulanmaya başlandığı gerçeği gözlenmektedir. Bu durum tam projelerde jeoloji mühendisliğinin ve yer bilimlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Genel maliyetler üzerinden düşük bir yüzdeyi oluşturan altyapı hizmetlerinin ekonomiye etkin katkıları artık somut olarak görülmektedir. Boyutlarından öte, Projelere uzun vadede ekonomik yararlılık açısından bakan bir anlayışın ışığında, altyapı hizmetleri ve bunlara paralel jeoloji mühendisliği uygulamaları, günümüz Türkiye’sinde zorunlu hale gelmiştir.

Kuruluşumuz TALVEG JEOTEKNiK bu alanda, etkin ve gelişmiş kadrolarıyla faaliyet yürütmektedir. Firmamız genel olarak Jeoloji Mühendisliği uzmanlık alanlarından olan mühendislik jeolojisi-jeoteknik ve zemin iyileştirme yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla en iyi ve en bilimsel sonucu elde etmeyi hedef olarak belirlemiştir.


Copyright © 2021 TALVEG JEOTEKNİK. Tüm Hakları Saklıdır.