Yer Altı Suları Araştırma

Yer Altı Suları Araştırma

– Yeraltısuyu etütleri

– Yeraltısuyu bilançosu çıkarılması

– Yeraltısuyu üretimine elverişli

– Alanların saptanması

– Yeraltısuyu kuyuları sondajları

– Kuyu inşaatı geliştirilmesi

– Pompa deneyleri

– Yeraltı suyu drenajı


Copyright © 2021 TALVEG JEOTEKNİK. Tüm Hakları Saklıdır.